Wij gaan zorgvuldig om met alle data die wij tijdens het Kids First project verzamelen. De app is ontwikkeld door één van de onderzoeksgroepen binnen het Kids First project (het Mulier Instituut). De data wordt opgeslagen op een beveiligde server van het Mulier Instituut en is gedurende het project alleen toegankelijk voor de onderzoekers binnen het Kids First project. Ouders hebben ten alle tijden het recht om de gegevens in te zien van hun eigen kind. Omdat de SportklimaatApp alleen gegevens verzamelend over het gedrag van het hele team is de data niet te herleiden is naar een enkel persoon. We kunnen wel inzicht geven in de data van het team waar uw kind in speelt. Dit kunnen we op elk moment laten zien, maar pas aan het eind van het project (Mei 2020) kunnen we hier ook echt conclusies aan verbinden. Meer informatie over de SportklimaatApp is te vinden op de website van het Mulier Instituut (https://www.mulierinstituut.nl/producten-diensten/dataverzameling/data-analyse/). 

De sporters die hiervoor toestemming geven (incl hun ouders) krijgen een armbandje om met daarin een soort gps-apparaatje. Dit apparaatje geeft de locatie door waar het kind zich bevindt op de sportclub. Wij vragen de sporter om het bandje gedurende een dagdeel te dragen en af te geven zodra de sporter het terrein van de sportclub wil verlaten. Hiermee kunnen we een beeld krijgen van de sociale interacties van de sporters. Ook hier geldt dat wij zorgvuldig omgaan met de data, het wordt opgeslagen op onze eigen beveiligde servers en is alleen toegankelijk voor de onderzoekers binnen het Kids First project. Meer informatie over het gebruik van locatie sensoren is te vinden op de website van de Universiteit van Leiden: https://www.focusonemotions.nl/projects/play

De vragenlijst wordt op de sportclub afgenomen onder begeleiding van een onderzoeker van het Kids First project. Er worden niet gevraagd naar persoonlijke gegevens. De vragen die gesteld worden gaan over zijn/haar sportervaring (bijv. Hoe vaak sport je?), over zijn/haar sportmotivatie (waarom sport je?) en over wat ze van hun trainer vinden. Ze vullen wel een proefpersoon nummer in. Hierdoor kunnen we de gegevens van de vragenlijst koppelen aan andere gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen. Hierdoor kunnen we ook de ouders inzicht geven in de gegevens van hun kind mochten ze hierom vragen.