Een pedagogisch sportklimaat

Het klinkt allemaal heel mooi en logisch: Een pedagogisch sportklimaat op iedere club! Maar wat betekent het eigenlijk…? Wat is dat pedagogische sportklimaat en waarom is het zo belangrijk? 

De andere kant van sport

Ondanks dat plezier voorop staat in sport, is sport niet altijd even leuk voor iedereen. Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag, ook in de sport. Eén op de vier kinderen krijgt bijvoorbeeld te maken met pesten!

Het is dus goed dat er veel aandacht is voor sociale veiligheid (een veilig sportklimaat). 

Pedagogisch sportklimaat

In een pedagogisch sportklimaat staat het kind centraal. Er wordt gefocust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. 

De sportclub wordt ook wel het derde opvoedingsmilieu genoemd (naast thuis en school). In een pedagogisch sportklimaat is de sportclub zich er van bewust dat jeugdsport vraagt om goede trainers en coaches die snappen dat training geven aan kinderen iets anders is dan aan volwassenen. Ook hebben bestuurders en ouders oog voor speciaal beleid voor jeugdsport passend bij de ontwikkeling van kinderen.

Hoe een pedagogisch klimaat er op de sportclub uitziet, dat verschilt per sportclub. Er zijn al wel veel tools beschikbaar die sportclubs helpen om een sportomgeving te creëren waarin ieder kind met plezier kan sporten. In het onderzoeksproject ‘Kids First, towards a pedagogical sport climate’ wordt dit door onderzoekers én sportclubs samen onderzocht. 

Er zijn vier pilaren die de basis vormen voor een pedagogisch sportklimaat. Klik op de pilaar voor meer informatie hierover. Wil je meer achtergrondinformatie of weten over hoe een pedagogisch sportklimaat er uit kan zien, probeer dan het boek

Ontwikkelingsgericht
klimaat

In een ontwikkelingsgericht klimaat staat het kind op de eerste plaats en de sport op de tweede plaats.

Zorgzaam
klimaat

In een zorgzaam klimaat staat de pedagogische relatie tussen opvoeder en (jeugd)sporter centraal.

Motiverend
klimaat

Het ervaren van succes en het hebben van plezier zijn de belangrijkste factoren om te (blijven) sporten.

Sociaal veilig
klimaat

De sportclub zorgt voor een pedagogisch sportklimaat, waar iedereen in een veilige omgeving kan sporten.